AITAME

Mõtleme klientidega kaasa ja pakume neile välja optimaalseid lahendusi, mis vastavad nende soovidele ja vajadustele.

HOOLDUS

Soojuspumbast maksimumi saamiseks tuleks sellele lasta teha korrapäraseid hooldustõid. Pakume hooldusteenust nii õhksoojus- kui ka maasoojuspumpadele. Hoolduse käigus tehakse kõik vajalikud protseduurid, et soojuspump jätkaks oma tööd tõrgeteta.

PAIGALDUS

Soojuspumba võimekus ja kasutegurid on väga tähtsad osad soojuspumba soetamisel, kuid samuti ei tohi alahinnata soojuspumba kvaliteetset paigaldust. Pakume paigaldusteenust nii õhksoojus- kui ka maasoojuspumpadele.

Viimased tööd —

  • 3,8 kW Õhk-õhk soojuspump

  • Daikini 11 kW õhk-vesi soojuspump

  • Ventilatsioonisüsteemi Ümberehitus

  • 8 kW maasoojuspump

 

 

Soojuspump

Soojuspump on seade, mis kannab soojusenergiat ühest ruumipunktist teise. Seade kasutab tööks elektrienergiat, mille abil on tal võimalik toota 1 kW elektrienergiast kuni 5,9 kWh soojusenergiat.