AITAME

Mõtleme klientidega kaasa ja pakume neile välja optimaalseid lahendusi, mis vastavad nende soovidele ja vajadustele.

HOOLDUS

Soojuspumbast maksimumi saamiseks tuleks sellele lasta teha korrapäraseid hooldustõid. Pakume hooldusteenust nii õhksoojus- kui ka maasoojuspumpadele. Hoolduse käigus tehakse kõik vajalikud protseduurid, et soojuspump jätkaks oma tööd tõrgeteta.

PAIGALDUS

Soojuspumba võimekus ja kasutegurid on väga tähtsad osad soojuspumba soetamisel, kuid samuti ei tohi alahinnata soojuspumba kvaliteetset paigaldust. Pakume paigaldusteenust nii õhksoojus- kui ka maasoojuspumpadele.

LEKETE OTSIMINE

(maakütte kontuur, vee- ja gaasitrassid)

Pinnases, betoonis või muu poorse materjali sees oleva toru lekke korral
saame Teil aidata katkise koha üles otsida ja vajadusel ka remontida.
Lekete tuvastamiseks kasutame lekke otsimisseadet, mis leiab üles
torustikku pumbatud lekkekohast väljuva keskkonnale ohutu gaasi.
Seadmega on võimalik tuvastada väikeseid ja suuri lekkeid maa pealt. Väga
efektiivne on see seade maaküttetorustiku lekke tuvastamisel. Me pakume
ka täisteenust: Tuvastame lekke asukoha, kaevame katkise koha välja,
parandame lekkiva toru elektrikeevismuhviga, survestame ja täidame
maaküttesüsteemi piirituslahusega. Pakume katkise maakontuuri
lekkeotsingu hinnastamisel eramajade puhul nn. maksimaalse
hinnagarantiid. Kui muidu on teenuse hinnaks 55 eur/h, siis eramud millede
maakontuuri pikkus on kuni 750 jm on maksimaalseks lekketuvastuse
hinnaks 300 eur olenemata kulunud ajast.

TEEMANTPUURIMINE

Omame täna võimekust puurida erinevatesse kivimitesse avasid läbimõõduga kuni
252mm ja sügavusega kuni 1000mm.

MOBIILNE KEEVITAMINE

Omame mobiilset traadiga keevituseadet Esab Caddy, millega saame ligi ka väga
rasketesse kohtadesse. Lisaks saame aidata ka elektroodkeevitamisel, võimalik keevitada
ka tuulise ilma korral.

PEM TORU ELEKTRIKEEVITAMINE

Omame PEM toru elektrikeevitusmasinat, millega saame keevitada kõiki
elektrikeevisliitmikke.

Suuremamahulised tööd hinnapakkumise alusel – hinnapakkumise koostamine tasuta.

Viimased tööd —

  • 3,8 kW Õhk-õhk soojuspump

  • Daikini 11 kW õhk-vesi soojuspump

  • Ventilatsioonisüsteemi Ümberehitus

  • 8 kW maasoojuspump

 

 

Soojuspump

Soojuspump on seade, mis kannab soojusenergiat ühest ruumipunktist teise. Seade kasutab tööks elektrienergiat, mille abil on tal võimalik toota 1 kW elektrienergiast kuni 5,9 kWh soojusenergiat.