ohkohk2
Õhksoojuspump

Soojuspumba efektiivseks tööks on vaja õige võimsusega seadet vastavalt maja nõudlusele. Soojuspumpa valides tuleb esmalt läbi mõelda, milline on hoone planeering, lagede kõrgus, aknapinnad ja soojustustase.

Vali piisavalt võimas õhksoojuspump

Tänapäevased õhk-õhk soojuspumbad töötavad invertertehnoloogial. See tähendab, et soojuspumba kompressor reguleerib oma töökiiruse vastavalt hoone küttevajadusele. Kui võrrelda kevade ja talve vahet, siis õhksoojuspumba kompressor töötab talvel suuremal võimsusel, kuna välistemperatuurist on sooja tuppa toomine raskem kui sooja ilmaga. Invertertehnoloogia tagab suurema ökonoomsuse, väiksemad küttekulud, seadme pikema eluea ja vaiksema mürataseme.

Pigem tuleks eelistada natukene võimsamat õhksoojuspumpa kui piiripealset või lahjemat mudelit arvestades hoone küttevajadust. Väikse võimsusega ehk aladimenseeritud õhksoojuspump peab töötama suurel võimsusel, et täita hoone küttevajadust (kui see valitud pumbale üldse võimalik on). See aga tähendab kõrgemaid elektriarveid ja seadme väiksemat eluiga, kuna kompressor peab enamus aega täisvõimsusel tööd tegema, mis kulutab seadet oluliselt rohkem kui nominaalvõimsusel töötamine.

Mida panna tähele õhksoojuspumba valimsiel?

Efektiivsus (SCOP, COP)

Efektiivsusenäitajad on COP ja SCOP.  COP mõõdab soojuspumba energiatõhusust kütmisrežiimis kindlal välistemperatuuril. Üldiselt on COP tehnilistes andmetes välja toodud +7°C (välistemperatuur) juures. Kuna Eestis on ka külmemaid aegu, siis tuleks ka kindlasti uurida seadme töökindlust näiteks -15°C ja ka -25°C juures. Täpsema ülevaate soojuspumba efektiivsusest annab hooajaline kasutegur ehk SCOP. SCOP annab parema ülevaate kogu kütteperioodist ja soojuspumba efektiivsusest võrreldes õhust tuppa toodud taastuva soojusenergia ja tarbitud elektrienergia suhet kogu hooaja vältel. Soojuspump annab parima säästu, kui ta suudab näidata häid tulemusi nii +7°C, -15°C kui ka -25°C juures.

Põhjamaadesse loodud soojuspumbad

Soojuspumpa ostes tuleks jälgida, et see oleks loodud töötama ka külmematel temperatuuridel, kuna Eesti kliimas on esindatud kõik neli aastaaega. Et olla kindel, kas soojuspump suudab töödata ka külmemas kliimas, tuleks esmalt uurida soojuspumba COPi kas -15°C või -25°C juures. Sama tähtis on uurida, kas soojuspumba välisseade on kaitstud külmumise eest kas siis põhjasoojenduskaabliga või mis veel parem – rippuva soojusvahetiga.

Õhksoojuspump puhastab õhku

Kõik õhk-õhk soojuspumbad (k.a konditsioneerid) omavad filtreid, mis puhastavad toas ringlevat õhku. Erinevatel tootjatel on erinevat tüüpi filtrid, kuid eesmärk on neil kõigil puhastada õhku tolmuosakestest ja eemaldada ebameeldivaid lõhnasid.

Telli paigaldus oma õhksoojuspumbale

Tellides pädeva paigaldaja oma seadmele, saate te oma soojustpumbast suuremat kasu. Kui seade on korralikult paigaldatud, siis saate maksimaalse kasu ja hoiate ära probleemid, mis võivad tekkida paigalduse käigus või selle järgselt.

Kindlustunne
Kui olete meilt paigalduse tellinud, siis võite alati tunda end kindlalt, kuna anname paigaldusele ka kahe aastase garantii.

Kuidas näeb protsess välja
Kui te ostate soojuspumba meie ettevõttelt, siis teile broneeritakse paigaldusaeg eelisjärjekorras. Tehnik tuleb kohale mõlema osapoolele sobilikul ajal ning paigaldab soojuspumba. Peale seadme paigaldust antakse kliendile juhised soojuspumbaga ümberkäimiseks.