Õhk-vesi soojuspump

Õhk-vesi soojuspump – tõhus ja keskkonnasõbralik!

Õhk-vesi soojuspump pakub energiatõhusat kütmist välisõhust leiduva soojusenergia abil. Soojuspumba välisseade ammutab õhus oleva soojusenergia külmainesse ning kannab selle üle soojusvaheti abil vesiküttesüsteemi. Soojuspumbaga saate säästa küttekuludelt ja anda enda panuse keskkonna hoidmiseks.

Sobivus

Õhk-vesi soojuspump sobib väga hästi hoonetesse, kus varasemalt on kasutusel olnud vesiküttesüsteemid nagu põrandküte või vesi radiaatorid. Lisaks sobib õhk-vesi soojuspump uude elamusse, kus napi maapinna tõttu ei ole võimalik paigaldada maasoojuspumpa.

Kokkuhoid

Kui suurt kokkuhoidu peale soojuspumba paigaldamist on oodata, sõltub paljudest asjaoludest. Rolli mängivad pumba valik, maja soojustustase, soojuspumba paigaldus jne. Võib öelda, et kokkuhoid õhk-vesi soojuspumbaga on natuke väiksem kui maasoojuspumbal, kuid ikkagi on see väga efektiivne.

Dimensioneerimine ehk seadme valik

Kui palju küttevõimsust elamu vajab, sõltub paljudest asjaoludest:

  • Kas maja on uus või renoveeritav?
  • Kuidas köetakse maja praegu?
  • Kas kasutusel on radiaatorküte, põrandküte või mõlemad?
  • Kui suur on maja?
  • Kui hästi on soojustatud maja?
  • Kui palju tarbitakse sooja vett?
Mida panna tähele õhk-õhk soojuspumba valimsiel?

Efektiivsus (SCOP, COP)

Efektiivsusenäitajad on COP ja SCOP.  COP mõõdab soojuspumba energiatõhusust kütmisrežiimis kindlal välistemperatuuril. Üldiselt on COP tehnilistes andmetes välja toodud +7°C (välistemperatuur) juures. Kuna Eestis on ka külmemaid aegu, siis tuleks ka kindlasti uurida seadme töökindlust näiteks -15°C ja ka -25°C juures. Täpsema ülevaate soojuspumbast annab hooajaline kasutegur ehk SCOP. SCOP annab parema ülevaate kogu kütteperioodist ja soojuspumba efektiivsusest võrreldes õhust tuppa toodud taastuva soojusenergia ja tarbitud elektrienergia suhet kogu hooaja vältel. Soojuspump annab parima säästu, kui ta suudab näidata häid tulemusi nii +7°C, -15°C kui ka -25°C juures.

Põhjamaadesse loodud soojuspumbad

Soojuspumpa ostes tuleks jälgida, et see oleks loodud töötama ka külmematel temperatuuridel, kuna Eesti kliimas on esindatud kõik neli aastaaega. Et olla kindel, kas soojuspump suudab töödata ka külmemas kliimas, tuleks esmalt uurida soojuspumba COPi kas -15°C või -25°C juures. Sama tähtis on uurida, kas soojuspumba välisseade on kaitstud külmumise eest kas siis põhjasoojenduskaabilega või mis veel parem – rippuva soojusvahetiga.

Paigaldamine

Õhk-vesi soojuspumba paigalduse ajakulu ja täpset hinda on raske öelda, kuna kõik sõltub projektist endast. Võrreldes õhk-vesi soojuspumba paigaldamist õhk-õhk soojuspumba paigaldusega on see keerukam ja aeganõudvam, kuid oluliselt lihtsam kui maasoojuspumba paigaldamine. Õhk-vesi soojuspumba paigaldus võtab aega tavaliselt 1-2 päeva. Õhk-vesi soojuspumba paigalduse puhul on väga tähtis, et paigaldus oleks tehtud korrektselt, mis tagaks seadme optimaalse töö ja pika eluea.

Saame teile esialgse info põhjal teha eelhinnagu, kui palju soojuspumba paigaldamine maksma võib minna, kuid täpsema hinnapakkumise saame teha siis, kui tehnik on kohapeal ära käinud.