Kas te pakute järelmaksu?
Jah, enamik meie tooteid on võimalik soetada LHV järelmaksu abil. Loe täpsemalt järelmaksu tingimustest.
Kuidas töötab õhksoojuspump?
Õhksoojuspump töötab elektrienergia abil. Lisaks elektrienergiale on vajalik külmaine, mis salvestab välisõhust soojusenergiat. Soojusvaheti abil kantakse välisõhust ammutatud soojusenergia edasi köetavatesse ruumidesse. 
Mida tähendab COP?
COP mõõdab soojuspumba energiatõhusust kütmisrežiimis kindlal välistempreratuuril. Mõõtmisel jälgitakse õhust saadud taastuva soojusenergia ja tarbitud elektrienergia suhet. Mida kõrgem on COP, seda kõrgem on kasutegur. Näiteks: COP = 4,3 tähendab, et soojuspump toodab 4,3 korda rohkem soojusenergiat võrreldes kasutatava elektrienergiaga.
Mida tähendab SCOP?
SCOP näitab soojuspumba hooajalist kasutegurit, mis annab ülevaate kogu kütteperioodist ja soojuspumba efektiivsusest. Võrreldakse õhust saadud taastuva soojusenergia ja tarbitud elektrienergia suhet kogu hooaja vältel.
Mida tähendab EER?
EER mõõdab soojuspumba energiatõhusust jahutamisrežiimis kindal välistemperatuuril. Mõõtmiseks jälgitakse jahutusvõime (kWh) ja kasutatud sisendenergia (kWh) suhet. Mida kõrgem on EER, seda efektiivsem on jahutus.
Mida tähendab SEER?
SEER näitab konditsioneeri hooajalist kasutegurit. Mida suurem on SEER, seda efektiivsemalt jahutab konditsioneer terve hooaja vältel.
Kas õhksoojuspumbaga kütmine on kulukas?
Õhksoojuspumba  1kWh sisendenergia tarbimise korral on võimalik pumbata välisõhust kuni 5kWh kütteenergiat. Kui seda võrrelda elektriradiaatoriga, mille puhul 1kWh sisendenergiat = 1kWh kütteenergiat, siis võib öelda, et õhksoojuspumbaga kütmine on oluliselt efektiivsem kui radiaatoriga, kuna 4kWh soojusenergiat saadi tasuta õhust. Õhksoojuspumbaga efektiivseks kütmiseks on vaja korraliku ning õige võimsusega seadet vastavalt ruumidele.

Ei leia vastust küsimusele?

KIRJUTA MEILE